image

Genel olarak öğrenme hedeflerine ulaşabilmek için üretebileceğimiz araçları 4 ana başlık altında topladık.

Oyun

Özellikle kutu oyunlarını öğrenme hedeflerine ulaşmak için kullanılabilecek güzel araçlar olarak görüyoruz. Bunun dışında hemen hemen her alanda oyunlaştırma teknikleri kullanılarak daha eğlenceli ve etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca yakın zamanda sitemizden indirip yazdırıp oynayabileceğiniz oyun tasarımlarımızı sizlerle paylaşacağız.

Videolar ve İnteraktif Medya

Belli konularda yeni şeyler öğrenmek isteyenler için videolar her zaman güzel araçlardır. Ayrıca hem internet sitemizi hem de diğer sosyal medya uygulamalarını kullanarak içinde videoda barındıran interaktif multimedya üretimleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Deneyim Alanları

Sokakların, odaların, kaçış odalarının ve hemen hemen her mekanın bir öğrenme alanına dönüştürülebileceğini düşünüyoruz.

Öğrenme Programları ve Materyalleri

Öğrenmeyi arttıracak kullanıcı odaklı ve eşitler arasında öğrenme programları tasarlamayı ve bu programlarda kullanılacak materyallerin hazırlamayı istiyoruz.

Bizimle birlikte
bu maceraya var mısınız?

Image
Back to Top